Uchwały i zarządzenia


Drodzy mieszkańcy Miasta Mielca !

20 września rozpoczyna się głosowanie mieszkańców Mielca w nowej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Przez 10 dni (do 30 września) każdy mieszkaniec naszego miasta bez względu na wiek będzie miał możliwość oddania od 1 do 3 głosów na projekty ogólnomiejskie (jest ich 7) i 1 głos na projekty lokalne ( jest ich 17). Takich obszarów jest na terenie miasta 9. Każdy z obszarów obejmuje po dwa sąsiadujące ze sobą osiedla:

Do rozdysponowania są 2 miliony złotych, z czego 1 mln 100 tys. zł przeznaczona jest na realizację projektów ogólnomiejskich, natomiast na projekty lokalne zarezerwowano po 100 tys. zł w każdym z 9 wyznaczonych obszarów.

PAMIĘTAJMY!

Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

-głos oddano na innej karcie niż karty dostępne w punktach do głosowania i na innej karcie niż wzór karty, która jest umieszczona na stronie internetowej miasta (do wydrukowania)

-głos oddano na karcie do głosowania, na której brak imienia, nazwiska albo podane dane są błędne lub nieczytelne

-głos odda osoba nie będąca mieszkańcem Mielca

-głos oddano na więcej niż 3 projekty z listy projektów ogólnomiejskich i/lub więcej niż 1 projekt z listy projektów lokalnych

Jeżeli na karcie do głosowania zaznaczymy więcej niż trzy projekty ogólnomiejskie lub więcej niż jeden projekt lokalny to Twój głos (karta) uznana zostanie za nieważną!

Pamiętajmy o specjalnym "bonusie" promującym największą aktywność mieszkańców osiedla, którego projekt lokalny uzyskał największe poparcie wśród mieszkańców Mielca, ale nie został wybrany w głosowaniu. Aktywność będzie obliczana jako stosunek procentowy ilości zebranych głosów do liczby mieszkańców danego osiedla. Projekt taki będzie realizowany za środki finansowe zapisane w budżecie miasta w kolejnym roku budżetowym.

Głosowanie w trybie elektronicznym odbędzie się za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej miasta.

Głosy w formie papierowych kart do głosowania będzie można oddawać w wyznaczonych 2 punktach na terenie miasta. Są to:

-Budynek główny Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26)

-Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek przy ul. Kusocińskiego)

Każdą ilość kart do głosowania można sobie samodzielnie wydrukować korzystając ze wzoru karty, który zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta w zakładce Mielecki Budżet Obywatelski

Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do dnia 15 października 2023 r.