Wiata piknikowa przy ulicy Krańcowej

wybrany do głosowania
Magdalena Czachor- Radka
projektodawca

Budowa wiaty piknikowej przy ul. Krańcowej w konstrukcji drewnianej, krytej gontem bitumicznym, z orynnowaniem, ławą do siedzenia, montażem na stopach fundamentowych. Pod wiatą utwardzona nawierzchnia ze żwiru, dojście ścieżką utwardzoną z nawierzchnią z kostki betonowej. Koszt – 100 000 zł.

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 8 - Kazimierza Wielkiego, Wolności


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót