Nowy pas zieleni - poprawa infrastruktury przy deptaku na Osiedlu Dziubków

wybrany do głosowania
Maciej Truniarz
projektodawca

Projekt zakłada poprawę atrakcyjności deptaku pieszo-rowerowego na osiedlu Dziubków poprzez poprawę wyglądu rosnących tam obecnie drzew i krzewów oraz nowe nasadzenia wzbogacone rabatami kwiatowymi. Projekt zakłada również montaż 2 stołów piknikowych z ławami kosze na śmieci, montaż betonowych stołów do szachów, tenisa stołowego oraz piłkarzyków. Koszt - 100 000 zł.

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 7 - Dziubków, Szafera


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

projekt dopuszczony do głosowania


powrót