Planeta Zabaw - Sprawne Dziecko

wybrany do głosowania
Monika Błażejowska
projektodawca

Stworzenie w parku przy Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Kubusia Puchatka przy ul. Mickiewicza placu zabaw wraz z montażem na odpowiednio przygotowanej bezpiecznej nawierzchni wybranych urządzeń zabawowych. Koszt - 100 000 zł.

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 4 - Kilińskiego, Kościuszki


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót