Zielony Mielec - wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na Osiedlu Lotników

wybrany do głosowania
Marek Przygoda
projektodawca

Projekt przewiduje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w obrębie działki miejskiej nr 910/27 na Osiedlu Lotników (tereny zielone przy ZSO), w tym: wykonanie żywopłotu z krzewów liściastych wzdłuż al. Ducha Świętego oddzielającego tereny zielone od ulicy. Dodatkowo zaplanowano likwidację boiska trawiastego (usunięcie bramek) i wykonanie na całym terenie nasadzeń pojedynczych drzew parkowych, a także wykonanie kilku lub kilkunastu zielonych rabatek z drzew i krzewów. Koszt - 100 000 zł.

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 1 - Borek, Lotników


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót