Scena mobilna wraz z dodatkowym wyposażeniem do organizacji imprez w mieście

wybrany do głosowania
Wacław Świerczyński
projektodawca

Zakup sceny mobilnej (na kołach) wraz z wyposażeniem do całkowitego zabezpieczenia organizowanych imprez w mieście przez różne podmioty, tj. podest taneczny na 150 m2, 2 namioty 12x6m, 20 stołów składanych, 40 ław składanych i 500 krzesełek składanych. Koszt – 650 000 zł.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektu


Prezentacja zadania oraz jego wartość

650 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót