Mieleckie Ogrody Deszczowe

wybrany do głosowania
Marek Przygoda
projektodawca

Projekt dotyczy stworzenia u zbiegu ulic Pisarka i Ducha św. ogrodów deszczowych czyli układu zielonych rabatek retencjonujących wodę opadową, która spływa na ten teren z ul. Pisarka do niecki wypełnionej kamieniem rzecznym i rozsączającym z roślinnością dostosowaną do warunków siedliska i stopnia zalewania wodą.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

550 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót