Park miejski przy tężni solankowej:

wybrany do głosowania
Marek Przygoda
projektodawcy

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania parku miejskiego przy tężni solankowej na osiedlu Borek ( alejki parkowe, oświetlenie, nasadzenia drzew i krzewów ) oraz budowa psiego placu zabaw

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

1 100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót