Modernizacja systemu monitoringu obiektów sportowych obok SP3 wraz z wykonaniem systemu nagłośnienia

wybrany do głosowania
Paweł Warzecha
projektodawcy

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego CCTV oraz wykonanie systemu nagłośnienia boisk przyszkolnych i placu pamięci

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 9 - Niepodległości, Żeromskiego


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

60 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót