Modernizacja Placu Zabaw przy ul. Gałczyńskiego

wybrany do głosowania
Magdalena Czachor-Radka
projektodawcy

Modernizacja istniejącego placu zabaw oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 8 - Kazimierza Wielkiego, Wolności


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót