Siłownia plenerowa przy ul. Krańcowej

wybrany do głosowania
Magdalena Czachor-Radka
projektodawcy

Montaż trenażerów typu: biegacz, wioślarz, wyciąg, wahadło itp. oraz przystosowanie nawierzchni do wymogów obowiązujących norm

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 8 - Kazimierza Wielkiego, Wolności


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót