Miejsce spacerowe dla psów

wybrany do głosowania
Elżbieta Moskal
projektodawcy

Budowa wybiegu dla psów obejmuje wykonanie ogrodzenia, umieszczenie ławek, koszów na odpady, pojemniki na wodę, zamontowanie tablic informacyjnych

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 7 - Dziubków, Szafera


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót