Wybieg dla psów

wybrany do głosowania
Natalia Kacała
projektodawcy

Wybudowanie na błoniach Mosir ( koło budynków na ul. Sportowej ) wolnego wybiegu dla psów, zakup i montaż elementów torów przeszkód, ławek, urządzeń zabawowych do agility, koszy na psie odchody , koszy ulicznych oraz poidła stalowego dla psów.

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 5 - Kopernika, Kusocińskiego


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót