Modernizacja boiska asfaltowego przy ul. Wróblewskiego/Baczyńskiego

wybrany do głosowania
Renata Pieńczewska
projektodawcy

Wymiana starej nawierzchni asfaltowej boiska przy ulicy Wróblewskiego/Baczyńskiego na sztuczną

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 2 - Cyranka, Mościska


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót