Uśmiechnięty Plac Zabaw

wybrany do głosowania
Anna Żarów
projektodawcy

Odnowienie placu zabaw przy ul. Wspólnej, rewitalizacja otoczenia , zakup nowych urządzeń dla dzieci, zmiana i odnowienie piaskownicy.

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 1 - Borek, Lotników


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadaniapowrót