Modernizacja wybiegów dla psów w „Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt - Pies i Kot”

wybrany do głosowania
Monika Szydło
projektodawca

Modernizacja przestrzeni dla psów: boksów, wybiegów oraz placów spacerowych według przepisów weterynaryjnych, odeskowanie jeszcze nie zmodernizowanych boksów dla psów, zakup podestów spoczynkowych, renowacja podłoża boksów. Koszt - 100 000 zł

Charakter projektu

Lokalny, Obszar 4 - Kilińskiego, Kościuszki


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót