„Rekreacja na Wspólnej”- modernizacja boiska piłkarskiego

wybrany do głosowania
Małgorzata Paterak
projektodawca

Projekt zakłada modernizację/remont boiska piłkarskiego przy skrzyżowaniu ul. Wspólnej i Akacjowej z naturalną nawierzchnią trawiastą, piłkochwytami, trybunami do kibicowania oraz uzupełnienie elementów małej architektury - koszy na śmieci, ławek. Koszt – 1 100 000 zł.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

1 100 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót