(Nie) Męskie czytanie…spotkanie z pisarzami

wybrany do głosowania
Dawid Kasprzyk
projektodawca

Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie mielczan literaturą współczesną. Projekt zakłada zorganizowanie czterech spotkań autorskich w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kusocińskiego ze znanymi pisarzami wraz z zapewnieniem kosztów transportu, noclegami oraz odpowiednią promocją wydarzenia. Koszt – 32 000 zł.

Charakter projektu

Ogólnomiejski


Lokalizacja projektuPrezentacja zadania oraz jego wartość

32 000,00 zł

Uzasadnienie realizacji zadania

Projekt dopuszczony do głosowania


powrót